نحوه انتخاب افزودنی ها برای هر پروژه

نحوه انتخاب افزودنی ها برای هر پروژه

۱۱ آذر ۱۳۹۷ | ۱۱:۳۰ کد : ۲۱ مقالات
تعداد بازدید:۲۴
برای انتخاب افزودنی بتن مناسب در یک پروژه ابتدا باید براساس عملکرد مورد نیاز نوع ماده را انتخاب شود. استفاده از افزودنی های روان کننده برای تولید بتن با مقاومت یا روانی بیشتر افزودنی های فوق روان کننده برای تولید بتن های روان خودتراکم و پرمقاومت در سازه های پرآرماتور، استفاده از حبابساز در تولید بلوک های بتنی که عمدتا در معرض محیط و یخبندان هستند.
نحوه انتخاب افزودنی ها برای هر پروژه

برای انتخاب افزودنی بتن مناسب در یک پروژه ابتدا باید براساس عملکرد مورد نیاز نوع ماده را انتخاب شود.

استفاده از افزودنی های روان کننده برای تولید بتن با مقاومت یا روانی بیشتر افزودنی های فوق روان کننده برای تولید بتن های روان خودتراکم و پرمقاومت در سازه های پرآرماتور، استفاده از حباب ساز در تولید بلوک های بتنی که عمدتا در معرض محیط و یخبندان هستند. افزودنی های تسریع کننده در بتن پاششی و یا در بتن ریزی در هوای سرد برای تسریع زمان گیرش و ایجاد مکان گردش سریعتر قالب ها افزودنی های کند گیر کننده گیرش در بتن ریزی در هوای گرم و به منظور جلوگیری از دست رفتن کارایی بتن نمونه های محدود از این کاربردها هستند.

پس از انتخاب نوع افزودنی باید تولیدکننده افزودنی مورد نظر انتخاب گردد لذا به این منظور چند شرکت تولید کنندگان افزودنی های شیمیایی مورد نظر قرار داد تا محصول تولیدی انها مورد ازمایش قرار داده تا به توان بهترین گزینه را انتخاب نمود یا از روی اشنایی قبلی با انها در تجارب گذشته کاری صورت گرفته و در صورت عدم اشنایی با تولید کنندگان مراجعه به مدارک این شرکت ها به منظور معرفی محصولات خود تدوین می کنند . برای گزینه مناسب و مفید می باشد. در مرحله بعد برای کنترل نحوه عملکرد افزودنی و تاثیرات ان بر بتن تازه و سخت شده طرح اختلاط های ازمایشی ساخته می شود به طور کلی علل استفاده از مواد افزودنی را در سه بخش مهم می توان مورد توجه قرار داد.

اول کارای و سایر مشخصات بتن تازه

دوم مشخصات مکانیکی و دوام بتن با توجه به شرایط محیطی که بتن در طول عمر خود در ان قرار خواهد داشت از این رو ازمایش های انجام شده باید در جهت کنترل نیازهای پروژه و با درنظر گرفتن این موارد انجام پذیرد. طرح های ساخته شده باید به گونه ای باشد امکان مقایسه بین افزودنی ها را فراهم کند پس از انجام ازمایشهای مورد نظر از قبیل درصد هوای بتن، اسلامپ، مقاومت در پارامترهای مربوط به دوام بسته به شرایط و نیازها با در نظر گرفتن تمام عوامل موثر در انتخاب افزودنی، اعم از موارد فنی و اقتصادی مناسب ترین گزینه با بهینه ترین عملکرد انتخاب می گردد گاه افزودنی انتخابی برای استفاده در یک پروژه در پروژه دیگر نتایج مناسبی ندارد. میزان سازگاری افزودنی ها با مصالح مورد استفاده در ساخت بتن مساله مهمی هستکه باید در نظر گرفته شود با توجه به این مطلب انتخاب افزودنی مناسب در  هر پروژه بایدد براساس مصالح مصرفی در همان پروزه صورت بگیرد در مواردی که انتخاب نوع افزودنی با پیچیدگی هایی همراه است و یا ابزار و یا اطلاعات لازم برای انتخاب افزودنی بهینه توسط کارفرما و یا پیمانکار وجود ندارد مشورت با شرکت بتن ارپوم توصیه می گردد.   

کلید واژه ها: فوق روان کننده کربوکسیلاتیافزودنی بتننحوه انتخاب افزودنی بتنبتن خود متراکمشرکت بتن آرپوم


نظر شما :