افزودنی های کندگیر

۱۷ شهریور ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۸ کد : ۶ مقالات
تعداد بازدید:۷۰
افزودنی های کندگیر

افزودنی های کندگیر

این افزودنی ها بیشتر برای جبران اثرات هوای گرم در تسریع گیرش بتن استفاده شده و با افزایش مدت زمانی که بتن دارای کارایی مناسبی است قراردهی و تراکم ان را تسهیل می بخشد از فواید استفاده از این افزودنی ها می توان به جلوگیری از تشکیل درز سرد در صورت توقف بتن ریزی بهبود شرایط پرداخت بتن در هوای گرم و جلوگیری از تشکیل ترک در اثر تغییر شکل ها قالب ها  اشاره کرد مقدار این افزودنی ها نیز بر حسب در صد وزنی سیمان می باشد ترکیبات سازنده افزودنی های کند گیر کننده مشابهت زیادی با افزودنی های کاهنده اب داشت و به همین دلیل این افزودنی ها تا حدودی توانایی کاهش مقدار اب اختلاط را نیز دارا هستند میزان تاخیر ایجاد شده در زمان گیرش بتن های حاوی این افزودنی ها به عواملی چون غلظت افزودنی مقدار استفاده از افزودنی طرح اختلاط بتن و دمای محیط و بتن بستگی دارد میزان تاثیر گذاری این افزودنی بیش از همه به مقدار تری کلسیم الومینات و مقدار قلیایی سیمان بستگی داشته و به همین دلیل سیمان های متفاوت مقادیر مختلفی از این افزودنی ها نیز بر عملکرد انها تاثیر گذاشته و بهتری عملکرد زمانی حاصل می شود که افزودنی بعد از مخلوط شدن سایر اجزای بتن با یکدیگر به طرح مخلوط اضافه شود.

کلید واژه ها: افزودنی های بتنافزودنی های شیمیایی بتنافزودنی کاهنده آبکندگیر کننده بتنافزودنی کندگیر بتن


نظر شما :