افزودنی های شیمیایی بتن

برخی نکات اجرایی گروت ریزی زیر کف ستون های ساختمان های فولادی

برخی نکات اجرایی گروت ریزی زیر کف ستون های ساختمان های فولادی

در اجرای عملیات آماده سازی و اجرای گروت توجه به نکات و توصیه های زیر ضروری و مفید می باشد : • سطح بتنی که بر روی آن گروت ریزی اجرا می گردد خود می بایست سخت شده باشد ، و با اتمام دوره انقباض آن در معرض انقباض بعدی نباشد.

ادامه مطلب