درباره ما

درباره ما

شرکت آرپوم با زمینه تخصصی در فعالیت در تولید و توسعه دانش فنی مهندسی پلیمر و مواد با هدف تامین نیازمندی های صنایع کشور شکل یافت است. این شرکت با تکیه بر قابلیت های فنی منحصربه فردخود و با بهره گیری از نیروهای انسانی جوان و پویا حضور موثر در صنایع کشور را به عنوان هدف اصلی خود قرار داده است.

کلید واژه ها: آرپومتولید کننده کف کاذبکفپوش اپوکسیاپوکسیدرباره ما شرکت آرپومآراسته پوشش مهیااجراء کننده انواع کفپوش های اپوکسی