کفپوش اپوکسی انتی باکتریال بیمارستانی

کفپوش اپوکسی انتی باکتریال بیمارستانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کفپوش اپوکسی تولید شده توسط شرکت آرپوم با کاربری بیمارستانی بصورت یکپارچه وبدون درز بوده و به دلیل عدم وجود روزنه های میکروسکوپی و هرکونه درز اتصال و عدم جذب اب سطحی موجبات رشد قارچ و باکتری فراهم نمی گردد و مناسب فضاهای بهداشتی می باشد

یکپارچه و بدون درز 

چسبندگی و چقرمگی بالا به سطح زیرین 

عدم استفاده از چسب

تنوع رنگ

شستشو آسان 

عدم جذب گرد و غبار

سرعت بالا در اجرای عملیات

کلید واژه ها: کفپوش اپوکسی اپوکسی اجراء کننده انواع کفپوش های اپوکسی کفپوش بیمارستانی کفپوش اپوکسی اتاق عمل کفپوش اپوکسی انتی باکتریال