خدمات و اجرای اپوکسی

خدمات و اجرای اپوکسی

 سال هاست که استفاده ازرزین های اپوکسی (پوشش های رزینی یکپارچه) در صنایع شیمیایی به دلیل مقاومت های شیمیایی و مکانیکی کافی، سهولت اجرا و نیز قیمت های پایین تر نسبت به انواع کاشی های ضد اسید رایج شده است.

این نوع پوشش ها از یک پایه رزینی که با یک عامل سخت کننده واکنش داده طی یک واکنش پلیمری سخت می شود،تشکیل شده است. به منظور حصول مقاومت های مکانیکی بیشتر از انواع پرکننده های معدنی و نیز انواع الیاف در داخل این پوشش ها استفاده می شود.

بر حسب ضخامت لایه ها و نیز روش اجرای مورد نظر، تقسیم بندی به شرح زیر را برای پوشش های رزینی یکپارچه خواهیم داشت:

در برخی از پایه های رزینی مقاومت های سایشی بسیار خوبی مشاهده شده است. ضمن اینکه بسته به نوع رزین مورد استفاده در آنها مقاومت های شیمیایی بسیار خوبی دارند.

و از جمله کاربردهای رزین اپوکسی در صنعت کفپوش ها و پوشش های رزینی به شرح ذیل می باشد :

کفپوش های اپوکسی مقاوم صنعتی ، پوششهای دارویی و بهداشتی با خاصیت آنتی باکتریال ، کفپوشهای اپوکسی انتی استاتیک اتاق عمل ، کفپوش های اپوکسی صنایع تولید گوشت، مرغ و ماهی ، کفپوش های اپوکسی صنایع تولید سوسیس و کالباس ، کفپوش های اپوکسی صنایع تولید شیر و لبنیات ، کفپوش های اپوکسی صنایع کنسرو سازی ، کفپوش های اپوکسی صنایع تولید ماکارونی و شیر خشک ، کفپوش های اپوکسی صنایع تولید مواد دارویی ، کفپوش های اپوکسی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ها ، کفپوش های اپوکسی انتی استاتیک  پست برق ، کفپوش های اپوکسی انتی استاتیک اتاق سرور ، کفپوش های بیمارستانی و اتاقهای ریکاوری ، کفپوش های اپوکسی انتی استاتیک دیتا سنتر   و ...

 

 

 

کفپوش اپوکسی صنعتی صنایع لبنی ... ادامه مطلب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کفپوش اپوکسی صنعتی پالایشگاه و پتروشیمی های نفت و گاز ... ادامه مطلب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کفپوش اپوکسی انتی استاتیک پست برق و دیتا سرور ... ادامه مطلب   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کفپوش اپوکسی انتی باکتریال دارویی و بهداشتی ... ادامه مطلب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کفپوش اپوکسی انتی استاتیک اتاق عمل ... ادامه مطلب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کفپوش اپوکسی انتی باکتریال بیمارستانی ... ادامه مطلب 

 

 

 

کلید واژه ها: کفپوش اپوکسی اپوکسی اجراء کننده انواع کفپوش های اپوکسی کفپوش اپوکسی صنعتی رزین اپوکسی هاردنر اپوکسی