مطالب مرتبط با کلید واژه " کفپوش اپوکسی صنعتی "


خدمات و اجرای اپوکسی

خدمات و اجرای اپوکسی

 سال هاست که استفاده ازرزین های اپوکسی (پوشش های رزینی یکپارچه) در صنایع شیمیایی به دلیل مقاومت های شیمیایی و مکانیکی کافی، سهولت اجرا و نیز قیمت های پایین تر نسبت به انواع کاشی های ضد اسید رایج شده است. این نوع ...

کفپوش اپوکسی صنعتی صنایع لبنی و مواد غذایی

کفپوش اپوکسی صنعتی صنایع لبنی و مواد غذایی

                    کفپوش اپوکسی کارخانجات و صنایع لبنی مواد غذایی و دارویی کفپوش اپوکسی صنایع مواد غذایی و دارویی را می توان به شرح زیر تقسیم بندی کرد: کفپوش اپوکسی صنایع تولید گوشت، مرغ و ماهی کفپوش اپوکسی صنایع تولید سوسیس و کالباس کفپوش اپوکسی صنایع تولید ...